Kontakty ohľadom zahraničných pobytov

Erasmus+ fakultný koordinátor

Mgr. Jakub Švec, PhD.
tel.: +421 41 513 6104
e-mail: jakub.svec@fhv.uniza.sk

Erasmus+ fakultný administrátor

Mgr. Lenka Kalúsová
tel.: +421 41 513 6113
e-mail: lenka.kalusova@fhv.uniza.sk

© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline