Katedra pedagogických štúdií

Vedúca katedry

Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
kancelária: AC217
tel.: +421 41 513 6369
e-mail: jana.dzuriakova@fhv.uniza.sk

Zástupkyňa vedúcej katedry

PhDr. Elena Diechová, PhD.
kancelária: AC214
tel.: +421 41 513 6384
e-mail: elena.diechova@fhv.uniza.sk

Kontakt

e-mail: kps@fhv.uniza.sk
webová stránka: fhv.uniza.sk/kps

Členovia katedry

Mgr. Ivana Dendys, PhD.
PhDr. Elena Diechová, PhD.
Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
Mgr. Vladimír Medviď, PhD.
Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD.
doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.
© 2021 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline