Katedra pedagogických štúdií

Vedúca katedry

Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
kancelária: AC217
tel.: +421 41 513 6369
e-mail: jana.dzuriakova@fhv.uniza.sk

Zástupkyňa vedúcej katedry

PhDr. Elena Diechová, PhD.
kancelária: AC214
tel.: +421 41 513 6384
e-mail: elena.diechova@fhv.uniza.sk

Kontakt

e-mail: kps@fhv.uniza.sk
webová stránka: fhv.uniza.sk/kps

Členovia katedry

doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.
PhDr. Elena Diechová, PhD.
Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
Mgr. Vladimír Medviď, PhD.
PhDr. Katarína Rothová
Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD.
© 2023 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline