Katedra pedagogických štúdií

Vedúca katedry

Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
kancelária: AC217
tel.: +421 41 513 6369
e-mail: jana.dzuriakova@fhv.uniza.sk

Kontakt

e-mail: kps@fhv.uniza.sk
webová stránka: fhv.uniza.sk/kps

Členovia katedry

doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.

kancelária: AC218
tel.: +421 41 513 6333
e-mail: zlatica.bakosova@fhv.uniza.sk

Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
Dr. Halyna Handzilevska, PhD.
Mgr. Vladimír Medviď, PhD.
PhDr. Katarína Rothová
Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD.
© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline