Zoznam vedeckých časopisov FHV UNIZA

Mediamatika a kultúrne dedičstvo - revue o nových médiách a kultúrnom dedičstve

odborný časopis na prezentáciu a popularizáciu výsledkov výskumu v oblasti mediamatiky, dokumentácie kultúrneho dedičstva a jeho prezentácie v nových médiách, zameraný tiež na popularizáciu kultúrneho dedičstva a nových médií

ISSN 1339-­777X
periodicita: 2x ročne
web: fhv.uniza.sk/mkd_revue

© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline