Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva

Vedúci katedry

doc. Mgr. Marián Grupač, PhD.
kancelária: AC314
tel.: +421 41 513 6340
e-mail: marian.grupac@fhv.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry

Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
kancelária: AD308
tel.: +421 41 513 6300
e-mail: jarmila.majerova@fhv.uniza.sk

Kontakt

e-mail: kmkd@fhv.uniza.sk
webová stránka: kmkd.fhv.uniza.sk
facebook: KatedraMKD
twitter: MediamatikaKD

Členovia katedry

Mgr. Eva Augustínová, PhD.

kancelária: AC318
tel.: +421 41 513 6103
e-mail: eva.augustinova@fhv.uniza.sk

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
doc. Ing. Vladimír Bukovský, CSc.
prof. Ing. Matilda Drozdová, CSc.
doc. Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Mgr. Vladimír Filip, PhD.
PhDr. Matúš Formanek, PhD.
doc. Mgr. Marián Grupač, PhD.
Ing. Adam Hnat, PhD.
doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc.
doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.
Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
Mgr. Veronika Mažgútová, PhD.
PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
Mgr. Matej Somr, PhD.
Ing. Henrieta Šuteková, PhD.

Interní doktorandi

Ing. Martin Bereta
Mgr. Tomáš Hládek
Mgr. Kristína Husáková
Mgr. Dominika Chládeková
Mgr. Zuzana Sihelníková
Mgr. Daniel Stehlík

Centrum excelentnosti Pamäť Slovenska

Mgr. Andrej Kožuch
Mgr. Veronika Murgašová, PhD.

Externí spolupracovníci

Mgr. Ondrej Híreš
Ing. Mgr. Alžbeta Kanáliková, PhD.
prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD.
Ing. Veronika Pirošík Mešková
prof. Ing. Mária Rostášová, PhD.
© 2023 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline