Zoznam partnerov fakulty

Zoznam cvičných škôl FHV UNIZA

 • Základná škola Karpatská, Žilina
 • Základná škola Jarná, Žilina
 • Základná škola Hájik, Žilina
 • Základná škola V. Javorku, Žilina
 • Základná škola s materskou školou, Terchová
 • Základná škola Nábrežná, Kysucké Nové Mesto
 • Konzervatórium, Žilina
 • Stredná odborná škola podnikania, Žilina
 • Hotelová akadémia, Žilina
 • Evanjelická spojená škola, Martin
 • Spojená škola Kráľovnej pokoja, Žilina
 • Stredná priemyselná škola informačných technológií, Kysucké Nové Mesto
 • Stredná športová škola, Žilina
 • Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina
 • Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, Žilina
 • Obchodná akadémia, Žilina
 • Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Žilina
 • Obchodná akadémia, Čadca
 • Gymnázium Veľká okružná, Žilina
 • Gymnázium Hlinská, Žilina
 • Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina
 • Gymnázium, Turzovka
 • Gymnázium Varšavská, Žilina
© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline