Členovia Akademického senátu FHV UNIZA

Zamestnanecká časť

 • PaedDr. Silvia Antolová, PhD.
 • Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
 • Mgr. Marián Grupač, PhD.
 • Mgr. Marek Hampl, Ph.D.
 • Mgr. Olena Hundarenko, PhD.
 • PaedDr. Marta Lacková, PhD.
 • Mgr. Eva Leláková, PhD.
 • Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
 • Mgr. Veronika Murgašová, PhD.

Študentská časť

 • Samuel Haas
 • Mgr. Tomáš Hládek
 • Martina Jombíková
 • Paula Kachalavová
 • Anastasiia Seleverstova
 • Bc. Daniel Stehlík

Predsedníctvo AS FHV UNIZA

Mgr. Marián Grupač, PhD.
Samuel Haas
Mgr. Veronika Murgašová, PhD.
Mgr. Jarmila Majerová, PhD.

predseda
predseda študentskej časti
podpredsedníčka pre legislatívne záležitosti
podpredsedníčka pre študijné záležitosti

© 2021 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline