Členovia Akademického senátu FHV UNIZA

Zamestnanecká časť

 • Mgr. Jana Dzuriaková, PhD.
 • Mgr. Marián Grupač, PhD.
 • Mgr. Marek Hampl, Ph.D.
 • Ing. Adam Hnat, PhD.
 • Mgr. Olena Hundarenko, PhD.
 • PaedDr. Marta Lacková, PhD.
 • Mgr. Eva Leláková, PhD.
 • Mgr. Jarmila Majerová, PhD.
 • Mgr. Veronika Murgašová, PhD.

Študentská časť

 • Samuel Haas
 • Mgr. Tomáš Hládek
 • Mgr. Dominka Chládeková
 • Martina Jombíková
 • Paula Kachalavová
 • Bc. Daniel Stehlík

Predsedníctvo AS FHV UNIZA

Mgr. Marián Grupač, PhD.
Samuel Haas
Mgr. Veronika Murgašová, PhD.
Mgr. Jarmila Majerová, PhD.

predseda
predseda študentskej časti
podpredsedníčka pre legislatívne záležitosti
podpredsedníčka pre študijné záležitosti

© 2021 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline