Katedra filozofie

Vedúci KF

Mgr. Jakub Švec, PhD.
kancelária: AC209
tel.: +421 41 513 6368
e-mail: jakub.svec@fhv.uniza.sk

Kontakt

Členovia katedry

PhDr. Martin Horemuž, PhD.

kancelária: AC216
tel.: +421 41 513 6351
e-mail: martin.horemuz@fhv.uniza.sk

doc. RSDr. Jozef Matis, PhD.
prof. Ing. Ľuboš Rojka, PhD.
doc. JUDr. Ján Štefanica, PhD.
Mgr. Jakub Švec, PhD.
PhDr. Martin Vavruš, PhD.

Externí spolupracovníci

Ing. Anna Barčíková, PhD.

kancelária: AC210
tel.: +421 41 513 6392
e-mail: anna.barcikova@fhv.uniza.sk

© 2023 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline