Katedra filozofie a religionistiky

Vedúci KFR

Mgr. Jakub Švec, PhD.
kancelária: AC209
tel.: +421 41 513 6368
e-mail: jakub.svec@fhv.uniza.sk

Kontakt

Členovia katedry

prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.

kancelária: AC220
tel.: +421 41 513 6368
e-mail: jaromir.feber@fhv.uniza.sk

doc. RSDr. Jozef Matis, PhD.
doc. PhLic. Mgr. Ing. Ľuboš Rojka, PhD.
Mgr. Jakub Švec, PhD.
PhDr. Martin Vavruš, PhD.

Externí spolupracovníci

Ing. Anna Barčíková, PhD.
© 2021 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline