Katedra filozofie

Vedúci katedry

PhDr. Martin Horemuž, PhD.
kancelária: AC216
tel.: +421 41 513 6351
e-mail: martin.horemuz@fhv.uniza.sk

Kontakt

Web katedry

Informácie o katedre, zabezpečované študijné programy, aktuality, workshopy, prednášky, konferencie, mediálne výstupy, kontakty a zloženie katedry

Členovia katedry

PhDr. Martin Horemuž, PhD.

kancelária: AC216
tel.: +421 41 513 6351
e-mail: martin.horemuz@fhv.uniza.sk

doc. RSDr. Jozef Matis, PhD.
prof. Ing. Ľuboš Rojka, PhD.
doc. JUDr. Ján Štefanica, PhD.
Mgr. Jakub Švec, PhD.
PhDr. Martin Vavruš, PhD.
© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline