Vedenie fakulty

Dekanka

Dekanka

doc. PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD.
tel.: +421 41 513 6100
e-mail: slavka.pitonakova@fhv.uniza.sk

Prodekanka pre vzdelávanie<br />a marketing

Prodekanka pre vzdelávanie
a marketing

Mgr. Eva Augustínová, PhD.
tel.: +421 41 513 6103
e-mail: eva.augustinova@fhv.uniza.sk

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť<br />a zahraničné vzťahy

Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť
a zahraničné vzťahy

Mgr. Jakub Švec, PhD.
tel.: +421 41 513 6104
e-mail: jakub.svec@fhv.uniza.sk

Prodekan pre kvalitu a rozvoj

Prodekan pre kvalitu a rozvoj

PhDr. Matúš Formanek, PhD.
tel.: +421 41 513 6363
e-mail: matus.formanek@fhv.uniza.sk

Tajomník fakulty

Tajomník fakulty

Ing. Pavel Müller
tel.: +421 41 513 6102
e-mail: pavel.muller@fhv.uniza.sk

© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline