Katedra anglického jazyka a literatúry

Vedúca katedry

Mgr. Eva Leláková, PhD.
kancelária: AC027 
tel.: +421/41/513 6400 
e-mail: eva.lelakova@fhv.uniza.sk

Zástupca vedúcej katedry

doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
kancelária: AC020
tel.: +421 41 513 6183 
e-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk

Kontakt

Členovia katedry

Caroline Ann Daněk Kyzek, M.A., PhD.

kancelária: AC026 
tel.: +421/41/513 6408 
e-mail: caroline.ann.danek.kyzek@fhv.uniza.sk

Mgr. Marek Hampl, Ph.D.
Mgr. Olena Hundarenko, PhD.
PaedDr. Marta Lacková, PhD.
Mgr. Eva Leláková, PhD.
doc. PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
doc. PhDr. Rita Rafajlovičová, PhD.
© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline