Katedra anglického jazyka a literatúry

Vedúca katedry

Mgr. Eva Leláková, PhD.
kancelária: AC027 
tel.: +421/41/513 6400 
e-mail: eva.lelakova@fhv.uniza.sk

Zástupca vedúcej katedry

PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
kancelária: AD315
tel.: +421 41 513 6104 
e-mail: rastislav.metruk@fhv.uniza.sk

Kontakt

Členovia katedry

Mgr. Marek Hampl, Ph.D.

kancelária: AC022 
tel.: +421 41 513 6178
e-mail: marek.hampl@fhv.uniza.sk

Mgr. Olena Hundarenko, PhD.
Caroline Kyzek, M.A.
PaedDr. Marta Lacková, PhD.
Mgr. Eva Leláková, PhD.
PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.
doc. PaedDr. Adriana Pčolinská, PhD.
© 2021 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline