Program Erasmus+ je určený pre mobilitu učiteľov a pracovníkov vysokých škôl pri nasledujúcich podmienkach:

Mobilita učiteľov vysokých škôl

 • Prednášanie na hostiteľskej vysokej škole
 • Vopred dohodnutý program výučby potvrdený pedagógom, vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou
 • Prioritou sú také učiteľské mobility, ktoré vedú okrem výučby k príprave nových učebných materiálov a k širšej spolupráci medzi katedrami a fakultami
 • Dĺžka pobytu (8 odučených hodín):
  • Česká republika 4 dni/4 noci
  • Poľsko 6 dní/6 nocí
  • ostatné krajiny 7 dní/7 nocí

Mobilita pracovníkov vysokých škôl

 • Školenia poskytnuté hostiteľskou vysokou školou
 • Pre všetkých pracovníkov vysokých škôl (učitelia alebo iní, nepedagogickí pracovníci vysokých škôl)
 • Vopred dohodnutý pracovný plán potvrdený administratívnym pracovníkom, vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou
 • Dĺžka pobytu:
  • Česká republika 3 dni/3 noci
  • Poľsko 5 dní/5 nocí
  • ostatné krajiny 6 dní/6 nocí
© 2023 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline