Pozývame vás na deň otvorených dverí

Fakulta humanitných vied

Dátum konania: bude upresnený neskôr

Online deň otvorených dverí

Dátum konania: 5. február 2021

Čas konania: 10:00 - 16:00


Dátum konania: 9. marec 2021

Čas konania: 16:00 - 19:00

Informačný plagát

© 2021 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline