Pozývame vás na deň otvorených dverí

Fakulta humanitných vied

Dátum konania: 7. február 2023

 

 

Online deň otvorených dverí

Dátum konania: 7. marec 2023

Viac informácií na stránke jednoduchomega.sk

© 2023 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline