Oficiálne logá FHV UNIZA

História

Figurálny motív na logu FHV UNIZA pochádza z polovice 60-tych rokov. Autor loga FHV UNIZA je akademický sochár Miroslav Pribiš.

Tradícia

Logá fakúlt vychádzajú z ich vlastných insígnií. Spoločným znakom s logom UNIZA je vonkajší kruhopis s textom ŽILINSKÁ UNIVERZITA - UNIVERSITAS SOLNENSIS.

Súčasnosť

Používanie oficiálneho loga FHV UNIZA upravuje Manuál jednotného vizuálneho štýlu UNIZA.

© 2021 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline