Napísali o nás...

V spolupráci študent, univerzita a partner z praxe majú benefit všetci

z tisícov záverečných prác študentov UNIZA bola medzi sedem najlepších vybraná aj práca Lukáša Borovičku z FHV UNIZA
14. mája 2021 - MY Žilina

Výstava "Slovenské detstvo v tieni holokaustu" v Kysuckej knižnici v Čadci

pozvánka na výstavu, ktorá je súčasťou projektu Mgr. Sihelníkovej, doktorandky FHV UNIZA, venujúcej sa výskumu zaniknutej židovskej komunity v Čadci (12. 4. - 30. 5. 2021)
28. apríla 2021 - Moje Kysuce

Umenie v službách ochrany prírody

Bc. Vojtek z KMKD FHV UNIZA sa v rámci praktickej časti svojej diplomovej práce zameral na ozvláštnenie vodnej plochy nádrže pri obci Strážov (str. 28)
Spravodajca Žilinskej univerzity v Žiline 2/2021 (marec - apríl 2021)

© 2021 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline