Potrebujete poradiť ohľadom

bakalárskeho štúdia

Študijné oddelenie FHV UNIZA
studref@fhv.uniza.sk
tel.: 041 513 6107, 041 513 6112

magisterského štúdia

Študijné oddelenie FHV UNIZA
studref@fhv.uniza.sk
tel.: 041 513 6107, 041 513 6112

doktorandského štúdia

Mgr. Eva Trúchla
eva.truchla@fhv.uniza.sk
tel.: 041 513 6107

rigorózneho štúdia

Mgr. Eva Augustínová, PhD.
eva.augustinova@fhv.uniza.sk
tel.: +421 41 513 6103

doplňujúceho pedagogického štúdia

PhDr. Katarína Rothová
katarina.rothova@fhv.uniza.sk
tel.: 0907 834 759

rozširujúceho štúdia

Viera Habrúnová
viera.habrunova@fhv.uniza.sk
tel.: +421 41 513 6112

špecifických potrieb pri štúdiu

Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD.
eva.skorvagova@fhv.uniza.sk
tel.: +421 41 513 6379

© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline