Organizačné oddelenia dekanátu

Sekretariát dekanky

Ing. Zuzana Šimková
tel.: +421 41 513 6101
e-mail: zuzana.simkova@fhv.uniza.sk

Referát pre vzdelávanie a odbornú prax

Viera Habrúnová
tel.: +421 41 513 6112
e-mail: viera.habrunova@fhv.uniza.sk

Mgr. Eva Trúchla
tel.: +421 41 513 6107
e-mail: eva.truchla@fhv.uniza.sk

Referát ekonomiky a personálnej práce

Bc. Janka Ondrášová
tel.: +421 41 513 6109
e-mail: jana.ondrasova@fhv.uniza.sk

Ing. Zuzana Tvrdá
tel.: +421 41 513 6110
e-mail: zuzana.tvrda@fhv.uniza.sk

Referát pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy

Mgr. Petra Vanáková
tel.: +421 41 513 6113
e-mail: petra.vanakova@fhv.uniza.sk

Ing. Jana Gabrielová
e-mail: jana.gabrielova@fhv.uniza.sk

IT podpora

Ing. Martin Záborský
e-mail: martin.zaborsky@fhv.uniza.sk

Administratívne centrum

Katarína Ondrúšková
tel.: +421 41 513 6301
e-mail: katarina.ondruskova@fhv.uniza.sk

Ivana Ševčík Molovčáková, MSc.
tel.: +421 41 513 6119
e-mail: ivana.molovcakova@fhv.uniza.sk

© 2021 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline