Študijné oddelenie FHV UNIZA

Úradné hodiny

pondelok 9:00 - 11:00   13:00 - 14:00
utorok  9:00 - 11:00   13:00 - 14:00
streda  9:00 - 11:00   13:00 - 14:00
štvrtok  9:00 - 11:00   13:00 - 14:00
piatok  nie sú úradné hodiny

Mediamatika a kultúrne dedičstvo

Mgr. Eva Trúchla
kancelária: AD 302
tel.: +421 41 513 6107
e-mail: eva.truchla@fhv.uniza.sk

Učiteľské programy

Viera Habrúnová
kancelária: AD 302
tel.: +421 41 513 6112
e-mail: viera.habrunova@fhv.uniza.sk

© 2024 Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline